NASZA

OFERTA

Studio Architektury Archimika tworzymy od 2009 roku. Jesteśmy zespołem projektowym ze świeżym spojrzeniem na cały proces tworzenia architektury i urbanistyki. Ponadto arch. Monika Majerkowska będąc rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych uzgadnia dokumentacje projektowe pod względem wymagań sanitarno-higienicznych.

Współpracujemy ze specjalistami ze wszystkich istotnych dla inwestycji dziedzin projektowania i wykonawstwa. Dbając o to, aby tworzone projekty był zrealizowane profesjonalnie i dostosowane do wymagań i potrzeb inwestora przygotowujemy wizualizacje 3D z dokładnym wpasowaniem budynku w istniejące otoczenie przy uwzględnieniu następujących czynników: formy, funkcji, materiału, kosztów realizacji, energooszczędności. 

[/vc_row]
[/vc_row]

RZECZOZNAWCA SANITARNO-HIGIENICZNY

analizy przestrzenne możliwości zagospodarowania działek 
analiza chłonności terenu
opracowanie koncepcji biznesowych
przygotowanie materiałów komercyjnych 
pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień 
analiza Warunków Zabudowy
analiza zapisów z Wypisu i Wyrysu z Planu Miejscowego - 
przygotowanie wniosku o decyzję o warunkach zabudowy
konsultacje w zakresie spełnienia wymogów formalnych procesu inwestycyjnego

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

domy jednorodzinne
budynki biurowe
obiekty użyteczności publicznej 
przedszkola, ośrodki zdrowia
Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane oraz wykonawcze obejmujące opracowania w następujących branżach:
- architektura
- konstrukcja
- instalacje elektryczne
- instalacje sanitarne
- drogi
- geologia
- geodezja

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

projekty indywidualne domów 
i mieszkań
wnętrza budynków zabytkowych i współczesnych.
projekty komercyjne 
przestrzeni biurowych, 
usługowych i handlowych
wizualizacje przestrzenne

RENOWACJE I RESTAURACJE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

projekty kolorystyki elewacji
projekty konserwatorskie
inwentaryzacje 
architektoniczne i konserwatorskie
wstępne rozpoznanie zabytków
określenie technicznego stanu zachowania zabytku
wykonywanie projektów wykonawczych 
architektoniczno - konserwatorskich
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]